Skriv ut den här sidan

Neuropsykiatriska enheten

Välkommen till Neuropsykiatriska enheten i Södertälje. Vi tar emot patienter för psykiatrisk bedömning och behandling av adhd samt patienter med psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialistpsykiatri vid autismspektrumtillstånd.

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. I första hand erbjuds pedagogiska insatser i grupp med möjlighet till fördjupning. Vi erbjuder även ställningstagande till farmakologisk behandling med centralstimulantia.

Om du inte kan ta till dig gruppbehandling erbjuds du efter bedömning individuella insatser från sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut. All behandling utgår från en vårdplan.

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos kommer i kontakt med oss via remiss från din husläkare eller vårdcentral till Konsultations- och mottagningsenheten. KoM. Om du precis blivit utredd kan du prata med din utredande psykolog eller läkare om remiss till oss.

Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med oss via internet.

Vanliga frågor

Har du funderingar kring din remiss eller recept för ny medicin?

Kontakta oss

Telefonnummer: 08-123 678 20 

Öppettider måndag-fredag 8-16.30 

Adress: Kvarnbergagatan 10A, plan 5 
Södertälje